بازدید دانشجویان از شرکت سهامی فرش ایران

۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۱ کد : ۲۲۰۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۲۵

بسمه تعالی

مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان با همکاری انجمن علمی فرش و واحد انجمن‌های علمی مدیریت فرهنگی دانشگاه بازدیدی به‌منظور

  • بازدید حضوری دانشجویان از بخشهای مختلف یک مجموعهی کامل تولیدی فرش از قبیل: انبار نگهداری و سورت پشم، حلاجی و شستشو، بخش ریسندگی و تولید الیاف، رنگرزی گیاهی و شیمیایی در دو بخش سنتی و صنعتی، عیب‌یابی و مرمت، بخش عملیات تکمیلی و پرداخت و شستشو، نمایشگاه فروش فرش
  • آشنایی و بازدید حضوری دانشجویان رشته کارشناسی فرش از مراحل مختلفی که یک فرش از ابتدای تولید تا عرضه به بازار مصرف باید طی نماید؛
  • ایجاد امکان ملاحظه، بررسی دقیق و درک عملی مباحثی که دانشجویان در حد تئوری آموزش دیدهاند؛
  • ایجاد امکان بازدید عینی و آشنایی در سطح وسیع و تجاری با مواردی که دانشجویان در دانشگاه صرفا در حد آزمایشگاهی و کارگاهی امکان آشنایی با آنها را پیدا کرده بودند؛
  • بازدید عینی و آشنایی با شیوه کارکرد دستگاههای نوین و پیشرفتهای که امروزه در یک شرکت تولیدی برای بالابردن کیفیت و افزایش دقت و سرعت بهکارگیری میشوند از جمله: دستگاههای مدرن حلاجی و شستشو و بستهبندی پشم، دستگاههای دقیق ریسندگی الیاف، امکانات بخش رنگرزی صنعتی، دستگاههای بخش عملیات تکمیلی و پرداخت و شستشو؛

را در روز چهارشنبه به تاریخ 10/03/1402 از شرکت سهامی فرش ایران در کرج ترتیب داد. در این سفر 24 نفر دانشجویان دختر به همراه استاد محمد حسین سیف و آقای قاسم گلی از همکاران دانشگاه بازدیدی چندساعته از شرکت داشتند.


نظر شما :