نخبه وظیفه

تعداد بازدید:۷۳۶
شیوه نامه بکارگیری نخبگان و استعداد های برتر وظیفه


دانلود آئین نامه

 

پرسش و پاسخ های متداول سربازان نخبه


پرسش های متداول

 

 

فرم های نخبگان وظیفه

ردیف نام فایل فایل word فایل PDF
۱ الگوی تدوین گزارش میانی
۲ خلاصه گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی نخبگان وظیفه
۳ صورتجلسه ارائه نهایی پروژه طرح تحقیقاتی نخبگان  
۴ فرم تعهد اجرای پروژه همزمان با ادامه تحصیل  
۵ فرم تعهد نامه  
۶ فرم خلاصه انجام پایان کار پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت
۷ فرم ارائه پیشنهاد -کارگروه فنی و مهندسی
۸ فرم خلاصه وضعیت خدمتی

9 مدارک لازم برای صدور کارت  
10 پیوست طرح اولیـه (پروپوزال) پژوهشگـران نخبه وظیفه استعداد برتر  
11 الگوی تدوین گزارش میانی و نهایی -کارگروه فنی و مهندسی  
12 نمونه طرح تحقیقاتی کارگروه علوم انسانی و اجتماعی  
13 کارگروه زبان خارجه (گزارش پیشرفت کار  )  
14 کارگروه زبان خارجه(پروپزال)