امریه

تعداد بازدید:۵۵۷

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه جذب امریه وزارت علوم

 

دریافت فایل مراحل پذیرش امریه

 

قوانین و مقررات جذب متقاضیان امریه خدمت مقدس سربازی


دانلود آئین نامه