کارشناسان ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۱۰۴۹

خانم مهندس ساجده مسافرچی

کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه

شماره داخلی : ۰۳۱۵۵۹۱۲۱۷۸

ایمیل : s.mosaferchi@gmail.com

 

خانم مهندس ساجده مسافرچی:

 • پیگیری امور مختلف مربوط به طرح های جاری و خاتمه یافته بیرونی
 • ثبت کلیه مراحل طرح های بیرونی در سامانه ساجد و اخذ کد پژوهشی
 • آماده سازی نیازهای اساتید، دانشکده ها و پژوهشکده ها و بخش های مختلف دانشگاه
 • دریافت کد مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارسال به اساتید مجری
 • تنظیم قراردادهای داخلی طرح های فی مابین اعضای هیات علمی و دانشگاه، تنظیم مکاتبات مالی طرح ها و کنترل زمانی اجرای طرح ها، مکاتبات مرتبط با ضمانت و پیگیری حق الزحمه طرح های برون دانشگاهی
 • آماده سازی آمار طرحهای جاری، خاتمه یافته و کلیه اطلاعات آماری مربوطه
 • پیگیری فراخوان های مربوط به طرح های تقاضا محور داخلی و کاربردی- ساخت
 • پیگیری و اقدام  جهت انتشار خبرنامه مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه بصورت فصلنامه یا سالانه و بروز رسانی مستمر سند راهبردی
 • پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع‌ به صورت حضوری یا تلفنی و انجام امور مشاوره ای

آقای سید سعید سیدبهشتی

کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه

شماره داخلی : 03155912169

ایمیل : ss.sbeheshti@staff.kashanu.ac.ir

 

 

آقای سید سعید سیدبهشتی:

 • انجام کلیه امور اداری مربوط به  فرصت مطالعاتی اساتید
 • ارتباط با صنایع، شرکت‌ها و ارگانهای مختلف و شناسایی نیازمندیهای آنها تا حصول نتایج ملموس و عقد قرارداد
 • انجام کلیه امور مربوط به سامانه ساتع
 • انجام کلیه امور مربوط به سربازان امریه و نخبه
 • شناسایی و احصای توانمندیهای اساتید و دانشگاه
 • تنظیم بانک اطلاعاتی مربوط به نیازمندی های مرتبط با صنعت و بارگذاری آنها روی سایت مدیریت و اطلاع رسانی مداوم به اساتید حسب تخصص و رشته ایشان
 • تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه‌ای اساتید به تفکیک گروه های آموزشی و دانشکده.
 • دریافت و ارسال پیشنهادیه علمی اساتید (پروپوزال‌ها) به سازمان ها و صنایع تقاضا دهنده و پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه، ضمن هماهنگی کامل با رابطین دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • پاسخگویی و راهنمایی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی و ارایه راهنمایی های لازم.