مدیریت ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۱۱۱۰

دکتر احمدرضا قاسمی

مدیر ارتباط با صنعت

تلفن تماس: ۰۳۱۵۵۹۱۲۱۷۶

ایمیل : ghasemi@kashanu.ac.ir

 

 

دکتر احمدرضا قاسمی:

 • ارایه خدمات مدیریت قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی به مجریان
 • پیگیری و انجام امور مربوط به طرح های تقاضا محور داخلی دانشگاه 
 • تدوین و بروز رسانی آیین نامه ها و شیوه های لازم در زمینه طرح‌های برون دانشگاهی و تقاضا محور داخلی
 • مدیریت ثبت طرح های پژوهشی در سامانه ساجد وزارت علوم و اخذ کد پژوهشی 
 • دریافت اولویت های پژوهشی سازمان ها و صنایع و ارسال و اطلاع رسانی آنها به اساتید و دانشجویان
 • بررسی و انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای صنعتی و پیگیری، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادی مربوط به آنها 
 • پیگیری امور مربوط به ارسال فراخوان‌ها و دریافت پروپوزال (قراردادهای برون دانشگاهی و تقاضا محور داخلی)
 • پیگیری و مدیریت تصویب، انجام و خاتمه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه
 • پیگیری جذب سربازان نخبه و امریه
 • نظارت بر عملکرد سربازان نخبه و امریه
 • انجام امور مربوط به ارسال و ارزیابی گزارشهای سربازان نخبه و امریه
 • شکل دهی ارتباطات لازم و مناسب با وزارت عتف و دفاع برای انجام امور مرتبط با سربازان نخبه و امریه 
 •  ثبت سوابق ارتباط صنایع با دانشگاه 
 • شکل‌دهی همکاری استراتژیک و بازاریابی موردی بر مبنای تقاضا
 • مدیریت امتیاز و تخصیص پژوهانه به طرحهای برون دانشگاهی و تقاضا محور داخلی
 • کمک به شکل‌گیری و پیگیری طرح‌های ملی دانشگاه
 • ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی ارتباط با صنعت 
 •  ثبت و مستندسازی توانمندی‌های صنعتی 
 • ارائه خدمات برای برگزاری رویدادهای علمی و نمایشگاههای تحقیقاتی 
 • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از صنایع کشور