سند راهبردی

تعداد بازدید:۶۴۲

اهداف

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل های دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری مورد نیاز صنعت و جامعه و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
 • ایجاد زمینه های لازم برای تولید و رشد علم و فناوری، حسب نیاز کشور با انجام پژوهش های اثربخش در جامعه و صنعت بر اساس اهداف ملی
 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط موثر دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع کشور
 • ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اداری برای ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاه
 • اخذ اولویت های پژوهشی شرکت ها، سازمان ها، ادارات و ... و اعلام آن به اساتید
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به همراه خدمات اجرایی طرح های تحقیقاتی برای مراکز صنعتی، سازمان ها، ارگان ها و موسسات در قالب انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه فی مابین
 • ساماندهی و اجرای طرح‌های فرصت مطالعاتی داخلی اعضای هیات علمی
 • انجام امور مربوط به راه اندازی و به روز سازی وب سایت ارتباط با صنعت دانشگاه

 

راهبردها

 • معرفی توانمندی ها و ظرفیت‌ های دانشگاه به بخش صنعت و جامعه
 • ترویج و تسهیل ارتباط اساتید و دانشجویان با صنایع و سازمان‌ها
 • اختصاص مشوق‌ های مناسب در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری با صنایع و سازمانها
 • معرفی توانمندی ها و پتانسیل‌های دانشگاه به صنایع و سازمان‌ها در راستای برطرف نمودن مشکلات آنها
 • برگزاری نشست های مشترک بین اعضا هیات علمی با مدیران صنایع، مسئولین سازمان ها، هیاًت مدیره های شهرک های صنعتی  و ....
 • برقراری ارتباط موثر با صنایع در راستای جذب پروژه های صنعتی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی
 • اختصاص تسهیلات مناسب برای بهره مندی مراکز صنعتی از امکانات دانشگاه و بالعکس
 • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه از صنایع کشور
 • دریافت پیشنهادیه های تحقیق واصله از دانشکده ها و اعلام آن به مخاطبین بیرونی و در صورت پذیرش پیشنهادیه‌ ها، عقد قرارداد صنعتی مابین معاونت پژوهشی دانشگاه (مجری) و صنایع مختلف (کارفرما)