سرباز‌ امریه

تعداد بازدید:۷۳۶

 

 

ورود به سامانه جذب امریه وزارت علوم

 

 

 

 

دریافت فایل مراحل پذیرش امریه

 

 

قوانین و مقررات جذب متقاضیان امریه خدمت مقدس سربازی

دانلود آئین نامه